Kurs Dyspozytora Lotniczego

Najbliższe szkolenie do licencji FDL

START 5 PAŹDZIERNIKA 2024r.

Zapewniamy praktykę!

Oferta Direct Dispatch

 

Chciałbyś rozpocząć swoją karierę w lotnictwie, ale niekoniecznie chcesz latać?

 

A może jesteś posiadaczem licencji pilota, ale myślisz o poszerzeniu swoich kompetencji, umiejętności i poznaniu „od kuchni” innej lotniczej profesji? Może zastanawiasz się, jak przygotowywane są Twoje dokumenty potrzebne do lotu, jak wygląda jego organizacja od „A do Z”, i z tej wiedzy chciałbyś uczynić swoją dodatkową, ciekawą profesję?

Jeśli chcesz zostać członkiem personelu naziemnego – wykonywać odpowiedzialny i poszukiwany zawód, wykorzystujący twardą wiedzę, ale i miękkie umiejętności – nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie.

Szkolimy zarówno ludzi doświadczonych, jak i tych, którzy z lotnictwem nie mieli do tej pory zbyt wiele wspólnego. Jesteśmy jedynym ośrodkiem CTO, który oferuje kandydatom kompleksowe szkolenie zawierające zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, w tym gwarantowane praktyki niezbędne do uzyskania licencji dyspozytora lotniczego (odbywające się w naszym centrum operacyjnym).

 

Dlaczego Direct Dispatch?

 

Celem Direct Dispatch nie jest masowa „produkcja” dyspozytorów lotniczych, ale stworzenie możliwości, zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców.

Oprócz rzetelnie przygotowanego programu szkolenia gwarantujemy możliwość odbycia 90-dyżurowej praktyki, a tym samym pełne szkolenie „od A do Z”. Praktyka jest ostatnim, często najtrudniejszym do osiągnięcia, szczeblem do uzyskania licencji i tym samym wejścia kursanta na rynek pracy. Tylko organizator posiadający program szkoleń (zatwierdzony przez Prezesa ULC), który uwzględnia ową praktykę, jest uprawniony do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lotniczego lub jego części.

Wybierając ośrodek szkolenia, warto porównać program, liczbę godzin dla poszczególnych etapów, a wreszcie najważniejsze, czyli wiedzę praktyczną osób szkolących. W Direct Dispatch do każdego przedmiotu wyznaczony jest inny wykładowca.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nasi trenerzy to ludzie z wieloletnim doświadczeniem, nie tylko w lotnictwie, ale także nauczaniu, co powinno być szczególnie ważne dla adeptów sztuki dyspozytorskiej.

Stawiamy przede wszystkim na jakość – w ramach kursu prowadzimy dodatkowo szkolenie z przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą (DGR) dla personelu planującego załadunek oraz pracowników operacji lotniczych / dyspozytorów lotniczych. Po pomyślnym zakończeniu tego przedmiotu uzyskasz wymagany przepisami prawa, akceptowany i rozpoznawalny certyfikat.

Nasz kurs rusza na początku września. Co to oznacza w praktyce? Kursant kończy etap teoretyczny i praktyczny w pierwszym kwartale kolejnego roku, przez co zdecydowanie zwiększa swoje możliwości na rynku pracy. Firmy lotnicze prowadzą rekrutację właśnie w okresie zimowym, tak aby być przygotowanym na sezon – czyli okres letni. Skąd to wiemy? Jesteśmy nie tylko ośrodkiem szkolenia, lecz także pracodawcą, dlatego szczególnie zależy nam, aby nasi kursanci prezentowali najwyższy poziom wyszkolenia.

Zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Licencja FDL

 

Wymagania do uzyskania Licencji Dyspozytora Lotniczego (FDL).

 

Mimo iż nie ma konkretnych przepisów odnoszących się do wymaganych kwalifikacji, które determinowałyby przyjęcie kandydata na szkolenie, określa się, że osoba starająca się o uzyskanie licencji Dyspozytora Lotniczego (FDL) powinna spełniać następujące kryteria:

 • ukończenie przynajmniej szkoły średniej (10 lat nauki lub więcej)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zezwalającym na swobodną komunikację w zakresie powierzonych zadań operacyjnych
 • kondycja zdrowotna adekwatna do wykonywanych obowiązków
 • kandydat musi zaliczyć przed ULC dziewięć egzaminów teoretycznych określonych w regulacjach krajowych

W zakresie wiedzy teoretycznej kandydat musi wykazywać się poziomem wiedzy odpowiednim do nadanych uprawnień posiadacza licencji FDL, co najmniej w obrębie przedmiotów będących podstawą egzaminowania w ULC. W zakresie wiedzy praktycznej kandydat musi wykazywać umiejętności:

 • dokładnej analizy warunków meteorologicznych
 • kreowania optymalnych tras przelotu i budowania na ich podstawie operacyjnych planów lotu
 • pomocy dowódcy statku powietrznego w czasie lotu
 • zapewnienia operacyjnego nadzoru nad tym lotem

Załącznik 1 ICAO, jak również Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, określa doświadczenie niezbędne do uzyskania licencji FDL. Jest nim ukończenie odpowiedniego szkolenia z wynikiem pozytywnym lub praca na stanowisku asystenta dyspozytora lotniczego przez minimum rok bądź na określonym stanowisku w przewozie lotniczym w ciągu 2 lat. Od absolwenta szkolenia wymaga się również przepracowania pod nadzorem dyspozytora lotniczego co najmniej 90 dni roboczych w ciągu 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o wydanie licencji.

Szkolenie Teoretyczne

 

Zakres szkolenia teoretycznego w ośrodku Direct Dispatch znacznie wykracza poza zakres materiału wymagany przepisami lotniczymi w stosunku do kandydata ubiegającego się o licencję FDL.

To 240h wykładów i związanych z nimi ćwiczeń opartych na wieloletnim doświadczeniu najwyżej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin. Do każdego wykładanego przedmiotu podchodzimy indywidualnie, z najwyższą dbałością o jakość przekazywanej wiedzy. Poniżej przedstawiamy przedmioty części teoretycznej, które kursant musi opanować podczas 15 zjazdów weekendowych.

Pierwszą część kursu realizujemy w okresie jesiennym, tak aby po jej ukończeniu i przerwie świąteczno-noworocznej adepci przystąpili do drugiego etapu szkolenia.

Przedmioty Części Teoretycznej

 • Prawo lotnicze
 • Zarządzanie ruchem lotniczym
 • AIP, NOTAM, SNOWTAM
 • Kontrola masy i wyważenia
 • Ogólna wiedza o statku powietrznym
 • Osiągi statku powietrznego
 • Planowanie i monitoring lotu
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Zasady lotu
 • Łączność
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą
 • Ochrona lotnictwa cywilnego

Szkolenie Praktyczne

 

Szkolenie praktyczne, trwające 4 dni (32 h), jest dopełnieniem części teoretycznej.

 

Rozbudowana formuła szkolenia, oprócz przygotowania kandydatów do egzaminu państwowego, ma także na celu realne przygotowanie do wykonywania zawodu. Ta część kursu prowadzona jest przez najbardziej doświadczonych dyspozytorów, posiadających wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu wiedzy.

Zajęcia podczas części praktycznej to seria ćwiczeń, podczas których kursanci, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkolenia teoretycznego, budują trasę nawigacyjną, sprawdzają ograniczenia osiągowe samolotu, wypełniają arkusz załadunku i wyważenia, i oczywiście przygotują plan lotu itd. – innymi słowy, planują lot „od A do Z”.

Jako że szkolenie praktyczne odbywa się w małych grupach, co istotnie zwiększa jego efektywność, termin ustalany jest bezpośrednio i elastycznie z kursantami (zajęcia możliwe są 7 dni w tygodniu).

FAQ

 

Najczęściej zadawane pytania.

1. Dyspozytor lotniczy a kontroler ruchu lotniczego

Często osoby spoza branży lotniczej mylą te dwa kompletnie różne zawody. Zasadnicza różnica jest taka, iż kontroler lotniczy czuwa nad bezpieczeństwem oraz efektywnością przepływu ruchu lotniczego w czasie rzeczywistym, zapobiega zderzeniom statków powietrznych ze sobą oraz z przeszkodami na polu manewrowym lotniska. Dyspozytor natomiast to osoba, która zajmuje się pełną logistyką lotu przed jego wykonaniem oraz nadzorem w trakcie jego trwania. To na barkach dyspozytora spoczywa odpowiedzialność za to, aby dany lot odbył się w sposób jak najbardziej bezpieczny oraz ekonomiczny.

2. Kto może zostać dyspozytorem lotniczym?

Dyspozytorem lotniczym może zostać każda osoba, która jest odpowiednio zdeterminowana, aby osiągnąć swój cel. Najważniejsze, aby być punktualnym, odpowiedzialnym oraz odpornym na sytuacje stresowe. Z formalnego punktu widzenia, osoba ta powinna mieć ukończone 21 lat, posiadać wykształcenie minimum średnie (mieć za sobą co najmniej 10 lat nauki), posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, zarówno w mowie, jak i piśmie, i co oczywiste – uzyskać licencję dyspozytora lotniczego wydawaną przez Prezesa ULC.

3. Ile czasu trwa uzyskanie licencji dla osoby bez doświadczenia lotniczego?

Czas potrzebny do uzyskania licencji jest definiowany przez kilka czynników (optymalnie kandydatom udaje się uzyskać licencję w przeciągu jednego roku od momentu rozpoczęcia szkolenia). Jednym z kluczowych jest odbycie 90-dyżurowej praktyki dyspozytorskiej. W Direct Dispatch każdy uczestnik ma ową praktykę zagwarantowaną!

4. Na jakie zarobki może liczyć dyspozytor lotniczy?

Nie jest tajemnicą, że branża lotnicza jest najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Należy pamiętać, że obecne zarobki dyspozytorów lotniczych mają najlepszy wśród wszystkich zawodów lotniczych stosunek poniesionego wkładu pieniężnego za szkolenie do wynagrodzenia.

5. Jak wygląda rynek pracy dla dyspozytora lotniczego w Polsce?

W ciągu ostatnich kilku lat rynek pracy w tym sektorze zdecydowanie się poszerzył. Najwięcej możliwości oraz miejsc pracy na chwilę obecną daje Warszawa. Natomiast zarówno na północy Polski (np. Gdańsk), jak i na południu (Wrocław, Kraków) również są firmy zatrudniające dyspozytorów lotniczych.

6. Jak wygląda egzamin z języka angielskiego dla kandydatów na dyspozytora?

Mimo iż znajomość języka angielskiego jest niezbędnym elementem w codziennej pracy dyspozytora lotniczego, aktualnie nie jest on przedmiotem egzaminacyjnym wymaganym do uzyskania licencji FDL. Trwają przygotowania do objęcia dyspozytorów takimi samymi wymaganiami dotyczącymi języka, jak w przypadku kontrolerów ruchu lotniczego czy pilotów.

7. Jakie badania lekarskie musi przejść kandydat na dyspozytora lotniczego?

Od kandydatów na dyspozytora lotniczego wymaga się pozytywnego przejścia badań lotniczo-lekarskich na świadectwo kwalifikacji (klasa 3. według starego nazewnictwa).

Przejście tych badań jest wymagane przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego.

8. Czy można być zwolnionym z egzaminów w ULC będąc posiadaczem innej licencji lotniczej ?

Posiadanie innej licencji lotniczej nie zwalnia ze zdawania egzaminów na licencję FDL.

9. Gdzie odbyć praktykę konieczną do uzyskania licencji ?

Praktykę wymaganą do uzyskania licencji, obejmującą 90 dyżurów, można odbyć w każdym dziale operacyjnym linii lotniczej (po uzyskaniu zgody od dyrektora operacji lotniczych) lub, tak jak w przypadku Direct Dispatch, w zewnętrznym dziale operacyjnym. Każdemu kursantowi biorącemu udział w organizowanym przez nasz certyfikowany ośrodek szkoleniu zapewniamy ową praktykę bez dodatkowej opłaty.

Należy jednak pamiętać o tym, że tylko certyfikowany ośrodek może wystawić zaświadczenie o ukończeniu tego elementu szkolenia jakim są praktyki dyspozytorskie.

10. Czy istnieje baza pytań do egzaminów w ULC?

Niestety nie istnieje żadna oficjalna baza pytań przygotowująca do egzaminów na licencję FDL. Kandydaci mogą opierać się jedynie częściowo (w ramach ćwiczeń) na pytaniach stworzonych do licencji, np. PPL/CPL/ATPL.

Formularz Zgłoszeniowy